download.jpg
Met het geplande flatgebouw met 7 (oorspronkelijk 6) voordeuren plus horeca zijn milieuaspecten belangrijk. In deze 1e van een aantal artikelen over milieu gaat het over afval. In de Ruimtelijke Onderbouwing wordt het woord afval helemaal niet genoemd. Best bijzonder, want met 6 tot 8 voordeuren kun je een flinke afvalberg verwachten met dus ectra risiko's op zwerfvuil, ongedierte en ander milieu-overlast. 

De "artist impression" uit de Ruimtelijke Onderbouwing laat een vriendelijk plaatje zien met mensen genoegelijk zittend op het gras een beetje naast/achter de flat. Echter, dat kan daar helemaal niet want daar zijn parkeerplaatsen geprojecteerd. Er is hooguit nog een piepklein stukje groen naast de 9e parkeerplaats op het terein en verder aan de kant van de bushalte. De restruimte rondom de flat wordt ingenomen door terras (Zuid), schuurtjes (West) en parkeerplaatsen (Noord).

De vraag is nu: waar komen dan die afvalcontainers? Een huishouden krijgt tegenwoordig van de gemeente Zevenaar 3 containers voor papier, groen (GFT) en rest-afval. Voor plastic (PMD, wat vaak ook nog voor een grotere berg zorgt dan papier) moeten Zevenaarse inwoners zelf voor tijdelijke opslag zorgen evenals voor glas en chemisch afval zoals batterijen. Voor hoogbouw gelden de regels met de aparte GFT-bak niet dus is er een vervolgvraag: wordt deze flat als hoogbouw gezien? Dat zou al raar zijn gezien alle argumentatie waarom dit gebouw volgens de initiatiefnemer en de gemeente prima zou passen in een "villawijkje".

Komen er met 6 voordeuren dus 18 plastic containers en dan nog 1 of meerdere maxi-containers voor de horeca? Vast niet maar bovendien, hoeveel het er ook zijn: waar komen ze dan te staan en levert dat extra milieu-overlast op voor andere omwonenden?

Komen alle bakken binnen? Op het geprojecteerde groen naast het terras? Op de zeer beperkte ruimte op de stoep zoals ook bij andere flats in Zevenaar? Of worden toch maar parkeerplaatsen opgeofferd? Of . . . ?

Kortom, er is niet over nagedacht en dat baart ons zorgen. De gemeente Zevenaar maakt zich sterk voor een schone stad zonder zichtbaar afval maar verzuimt de initiatiefnemer dit onderwerp te laten meenemen in de plannen. Dat is niet aanvaardbaar en we zijn dan ook benieuwd naar de oplossingen.  

 

UPDATE 15 november 2019: Het plan is aangepast zodanig dat de opslag van afval van de (inmiddels 7 in plaats van 6) flats en horeca inpandig wordt uitgevoerd. Hoe en hoevaak de afvoer van de verschillende typen gaat plaatsvinden, is onbekend.