1) Hoezeer we ook hebben geprobeerd de discussie op inhoudelijke grond te voeren, gezien de opstelling van de initiatiefnemer en gemeente Zevenaar (eenzijdig en vooral politiek gemotiveerd) behouden ook wij ons het recht voor om hier ook onze persoonlijke, politieke en emotionele mening te geven. Artikelen worden door verschillende omwonenden geschreven en zijn vaak een persoonlijke mening van de auteur. Er is geen gemeenschappelijke eindredactie.

Desalniettemin is het nooit de bedoeling met ons commentaar om individuele personen als mens te raken. Wellicht de rol of functie die is vervuld.

Als voorbeeld: als we de visie van Zevenaar op Ruimtelijke Ordening ver onder de maat vinden, slaat dat vooral op de manier waarop de Zevenaarse politiek en gemeentelijke afdelingen van Zevenaar dat hebben ingevuld. We gaan er vanuit dat iedere ambtenaar of andere betrokkene haar of zijn best heeft gedaan maar daar hoeft de schrijver inhoudelijk geen voldoende voor te geven.

 

2) We houden het recht om ieder artikel op deze website op iedere willekeurig moment aan te passen als er onjuistheden of inconsistenties worden ontdekt of simpelweg omdat we plots een andere mening zijn toegedaan. Het is tenslotte ons eigen collectief geheugen en spreekbuis.

 

3) Ondanks dat deze website (grotendeels) openbaar is, is het vooral een medium voor en door de omwonenden van Stationsplein 13. Een openbare discussie met niet-belanghebbenden is niet aan de orde. Er zijn dan ook geen commentaar secties of andere vormen van feedback. Voor constructieve kritiek of aanvullingen, stuur s.v.p. een email. 

 

4) Documenten van derden die via deze website te downloaden zijn, zijn (of waren) ook altijd via de openbare kanalen te vinden. We erkennen geen enkel recht, verplichting of verantwoordelijkheid t.a.v. de inhoud of oorsprong van deze documenten.

 

5) Geen van de redacteuren van deze website heeft een ander belang m.b.t. Stationsplein 13 dan het beschermen van haar/zijn eigen woonomgeving, familie, privacy en veiligheid in het Stationsgebied van Zevenaar.

 

6) Er kan geen enkel recht of verplichting worden ontleend aan wat er ook maar op deze website te vinden is.