De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben een majeure verschuiving opgeleverd in het Zevenaarse politieke landschap. De oorspronkelijke coalitie is in stemmen en met veel geharrewar ten onder gegaan en nagenoeg de voltallige voormalige oppositie heeft met een stabiele kern van LB de handen in elkaar geslagen voor een divers en breedgedragen college van B&W.

D66 heeft in deze de klinkende verkiezingsoverwinning om kunnen zetten naar een wethouderszetel op Ruimtelijke Ordening. Niet verwonderlijk is de nieuwe wethouder Aad van Orden met de omwonenden komen praten over Stationsplein 13. D66 aanvoerder Peter Pollmann heeft tenslotte de afgelopen jaren samen met o.a. de PvdA en SZ ons geholpen door zich danig te verzetten tegen de omstreden plannen.

Het was een open, eerlijk en constructief gesprek. Omwonenden hebben duidelijke gemaakt dat de juridische procedure volstrekt onnodig was geweest indien er fatsoenlijk en inhoudelijk overleg met de buurt had plaatsgevonden. Binnen alle bestaande gemeentelijke plannen en nota’s waren, met enige ruimte en onderhandeling, prima oplossingen mogelijk geweest.

Nu is er door juridische haarkloverij noodzakelijkerwijs een nog immer voortdurende vertraging geforceerd. De 2 hoofdpunten, de massaliteit van het geplande, niet in de buurt passende flatgebouw en de verwachte sociale onveiligheid van welke horeca dan ook, waren immers en klaarblijkelijk onbespreekbaar.

Omwonenden hebben daarom weinig anders kunnen doen dan de gemeente wijzen op de inhoudelijke en procedure fouten. Dat waren er ook nog behoorlijk veel. Dat was en is voor niemand goed. Voor de gemeente zeker niet, voor de omwonenden niet, voor de initiatiefnemer niet en ook voor de stad Zevenaar zelf niet. Er gebeurde met het bestaande bouwval op dit mooie punt van Zevenaar intussen dan ook helemaal niets.

Na een prettige en uitgebreide hoor en wederhoor beloofde wethouder van Orden opnieuw in overleg te gaan met initiatiefnemer Kaplan en eveneens te gaan kijken naar mogelijkheden die meer op het bord van de gemeente liggen. Dat juichen we natuurlijk toe. Het is wat ons betreft echter niet helemaal zonder enige verplichting want we hebben inmiddels hoger beroep aangetekend. De hele rechtsprocedure loopt per slot van rekening tegen de gemeente zelf.

We denken bij de Raad van State een sterke zaak te hebben. De beroepsrechter heeft op meerdere punten steken laten vallen maar het blijft natuurlijk afwachten wat een hogere rechter daarvan vindt. Deze hele procedure loopt inmiddels zo’n 7 jaar en er is in het algemeen in Nederland in die tijd wel iets gebeurd. En dan is er ook nog de nieuwe omgevingswet.

Desalniettemin zijn we blij met het initiatief van de nieuwe wethouder. Voor het eerst hadden wíj het gevoel met een gemeente te praten die oog had voor belangen van haar burgers. Verkiezingsbelofte maakt schuld natuurlijk maar we begrijpen ook wel dat het belang van álle partijen in het geding is. Voor een voor iedereen aanvaardbaar alternatief moet voor iedereen wat water bij de wijn. Een paar goede gesprekken helpen al veel.

 

UPDATE: Ondanks het hoopvolle initiatief van de nieuwe wethouder, is het resultaat bedroevend. Van Orden is louter gaan uitluisteren en kwam met het bericht terug dat Kaplan niet zou bewegen en dat voor de gemeente deze stap dus was afgedaan. De belofte was ingelost. Er is gepraat. Verbijsterend dat politici denken daarmee weg te komen.