privacy.jpgEen flat van 3 hoog met slaap- maar vooral woonkamers en balkons met vol uitzicht op de achtertuinen en woonkamers binnen het woonblok is een ernstige schending van de privacy. De woningen liggen op zeer korte afstand van het geplande pand.

Bovendien is er een trappenhuis dat volledig in glas wordt opgetrokken en zijn ook daar balkons waar men-sen kunnen staan of zitten. Alle vrijheid in de tuinen en zelfs woonkamers is in het geding. Uit de ter beschikbaar gestelde stukken m.b.t. tot dit ontwerpbesluit blijkt nergens dat hier rekening mee is gehouden of dat maatregelen getroffen worden om deze inbreuk op de privacy te beperken.

De Ruimtelijke Onderbouwing bevat ook geen bezonningsonderzoek en schiet dus ook daarop te kort. 

 

UPDATE 15 november 2019: de initiatiefnemer heeft laten weten de ramen van het trappenhuis van gematteerd plastic te voorzien en bovendien een adequate erfafscheiding te faciltieren door het vernieuwen van de muren of een hoge groenvoorziening.

Dat is al wat maar neemt niet weg dat woonkamers en balkons, ook of zelfs juist van het trappenhuis, vrij zicht geven op de belendende tuinen en woonkamers.