parkeerbord.png

Parkeren op eigen terrein is op zich toe te juichen om de straten te ontlasten maar 9 privé parkeerplaatsen voor 6 huishoudens plus bezoekers plus personeel van de horeca is met dit voorziene pand ruim onvoldoende.

Volgens de regels van het Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar vragen 6 flats in het goedkope/midden segment met een norm van 1.1 per voordeur afgerond 7 plaatsen. Volgens hetzelfde Parapluplan is de norm voor bar/café/cafetaria 5 per 100 m2 en zelfs 9 per 100 m2 indien de horeca het karakter van een restaurant krijgt. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk welk type horeca wordt voorzien (zie ook artikel over soort horeca) maar zelfs met de kleine variant zijn er al 8 parkeerplaatsen te weinig, met de grote wel liefsts 16. Ook neemt door de noodzakelijke oprit naar de privéparkeerplaatsen het bestaande aantal plaatsen op straat alleen maar verder af. Bovendien vraagt bedrijfsvoering zoals horeca om voldoende ruimte om te laden en lossen en daar is evenmin in voorzien.

De Ruimtelijke Onderbouwing gaat er in paragraaf 2.2 ten onrechte van uit dat parkeerdruk kan worden opgevangen in het openbare gebied, al dan niet betaald. Dat is onjuist. Er is overdag al een extreme parkeerdruk rondom Stationsplein en dat zou juist om extra maatregelen en een ander parkeerbeleid vragen. Het is alleen maar erger geworden nu HAL12 met diensten volloopt en het toegenomen aantal ambtenaren na de fusie met Rijnwaarden. De 30 parkeerplaatsen voor het gemeentehuis verdwijnen ook nog dus dat verhoogt de parkeerdruk nog meer. Saillant detail, eind december 2018 zegt wethouder Winters in de Gelderlander: "Als straks Hal12 is geopend, wil je zeker die auto's niet voor de deur". Heel fijn. Al jaren wordt over de parkeerdruk gesproken. O.a. in de commissie Ruimte in 2015 kaart de PvdA'er Marcel Lap het nog eens aan.

De RO maakt ook niet aannemelijk dat de horeca bezoekers alleen treinreizigers zijn. Dat is alleen maar een van de vele mogelijke doelgroepen.

Ook is het parkeerterrein aan de van Gimbornstraat volgens het bestemmingsplan (zie kaart) blijkbaar nog steeds tijdelijk. De bestemming is “kantoor” dus de gemeente kan maar zo plotseling besluiten om het parkeerterrein op te heffen waardoor de parkeerdruk alleen maar verder toe neemt.

Tenslotte hebben deze 9 parkeerplaatsen meer het karakter van een parkeerterrein op privé grond en geeft voor de direct aanpalende panden extra overlast door lawaai en geur en ’s avonds door koplampen die in de tuinen en woonkamers schijnen.

Samengevat zijn 9 plaatsen niet alleen ruim onvoldoende maar er worden door initiatiefnemer en gemeente ook geen maatregelen voorgesteld om bovengenoemde vormen van extra overlast te beperken. Ook op dit punt is de RO ondermaats en getuigd niet van goede ruimtelijke ordening.

 

UPDATE 15 november 2019: De plannen zijn aangepast. De horeca wordt verkleind van 200 naar 87 m2. Hierdoor zijn er minder parkeerplaatsen nodig op het eigen terrein. Bovendien wordt dit aantal eigen plaatsen uitgebreid van 9 naar 12. Volgens de huidige regels uit het Paraplu bestemmingsplan Parkeren Zevenaar lijkt dit correct. Dit laat echter onverlet de andere argumenten.Het is gewoon een extra prive parkeerterrein met alle consequenties van dien.