Op 2 juni 2022 heeft de beroepsrechter ons beroep ongegrond verklaard. Wel heeft ze de gemeente veroordeeld tot de kosten omdat deze procedure veel te lang heeft geduurd als gevolg van door de gemeente gemaakte fouten.

De rechter keek naar onze mening louter naar de juridische details maar liet daarvan ook een verbijsterend aantal onbesproken. De discrepanties met plannen, beleid en procedures werden weggewuifd met de opmerking dat de gemeente gedurende de procedure "had hersteld". Of dit "herstel" dan nu wél conform bovenstaande plannen is, werd niet onderzocht. 

De gemeentelijke doelstellingen om open en transparant met burgers om te gaan en zo een verbindend participatiebeleid te voeren, was blijkbaar in juridsche zin ook volstrekt irrelevant. Zolang de gemeente zich houdt aan haar formele verplichtingen, is dat volgens deze rechter genoeg. Dat weten we dan ook weer. Al die mooie teksten zijn blijkbaar "voor de bühne" zoals dat tegenwoordig heet. 

De belangen van omwonenden werden eveneens weggewuifd want er was immers een "zonnestudie" uitgevoerd. Alle andere aspecten werden genegeerd. Ook wel verbijsterend.

Er is dan ook deze week hoger beroep aangetekend. De Raad van State moet er zich maar over buigen. Onze casus is hard, we zien de zitting uiterst optimistisch tegemoet. Het plan, het gedrag van zowel initiatiefbemer als gemeente als ook de lichtvoetigheid van de rechter is domweg onacceptabel. 

Wordt vervolgd.