Vandaag behandelde de rechtbank in Arnhem na eerder uitstel vanwege nieuwe procedurele fouten van de gemeente eindelijk het beroep. De zitting was maar kort en leek zich vooral toe te spitsen op de juridische kant van de zaak, het verduidelijken en oplossen van o.a. door de voorzieningenrechter genoemde gebreken. 

De belangenafweging tussen die van bewoners, inititatiefnemer en gemeente kwam daardoor nauwelijks aan bod. We gaan er van uit dat de rechter dat in haar overwegingen wel uitvoerig mee neemt. 

Binnen 6 weken is de uitspraak.

Mocht de rechter akkoord gaan met de vergunning, dan volgt hoogstwaarschijnlijk een hoger beroep bij de Raad van State. Zowel inhoudelijk  (de massaliteit, architectuur, privacy, veiligheid, verkeer, parkeren, milieu) als procedureel (de vele fouten, het totale gebrek aan inhoudelijk overleg) blijft het een draak van een project.

Wordt vervolgd.