Mproduct-afzuiginstallatie.jpget een geplande horeca + 6 of 7 voordeuren neemt de potentiële geur-belasting voor de omgeving significant toe. In paragraaf 4.3 van de Ruimtelijk Onderbouwing wordt hier lichtvoetig overheen gestapt. Immers, 7 voordeuren met bijbehorende keukens is alleen al een veel zwaardere belasting voor de omgeving dan de oorspronkelijk toegestane 1 bovenwoning en daar komt dan de horeca met voortdurende activiteiten van 's morgens vroeg tot 's avond laat nog eens bij.

De RO zegt ook dat de dichtsbijzijnde woning op 10 meter staat maar in werkelijkheid is dat minder dan 6 meter. Dat is al een opmerkelijk foute voorstelling van de feiten.

De wet schrijft voor dat er óf een 2 meter hoge schoorsteen boven het hoogste punt van de nabije omgeving moet komen óf een "doelmatige ontgeuringsinstallatie" moet zijn. Verder moeten in ieder geval dampen zoals van frituur worden afgezogen en gefilterd alvorens ze in de buitenlucht worden afgevoerd. De gemeente zou in beide gevallen maatwerkvoorschriften moeten opleggen dan wel met eisen van de welstand een duidelijk standpunt innemen.

Van deze gemeentelijke eisen zijn geen spoor te vinden en ook staat een kookgas-schoorsteen niet in het ontwerp, laat staan de schoorstenen van de appartementen. Indien de 2 meter hoge horeca-pijp noodzakelijk blijkt i.v.m. met b.v. het nabijgelegen pand aan de andere kant van de bushalte, stijgt daarmee de totale hoogte van de geplande flat inclusief schoorstenen naar 12 meter.