maatvoering.pngEen 3 verdiepingen hoog flatgebouw horeca past niet in deze omgeving. In het hele centrumgebied zijn vrijwel alle woonhuizen en zelfs winkelpanden conform de typische Zevenaarse bouw: 1 of 2 woonlagen met daar bovenop een schuine kap, een goothoogte van ca. 6 meter en een nokhoogte van 9 a 10. Alle huizen aan het Stationsplein hebben deze maatvoering. In het woonblok waar Stationsplein 13 zich bevindt, zijn de maten van de andere panden zelfs nog meer beperkt. Lage huizen met een maximale hoogte van 4 meter en de direct aan Stationsplein 13 aanpalende panden met een beperkt hellend dak voor isolatie en waterafvoer en een hoogte van ca 6 meter. De tekening laat het grote verschil zien tussen het naastgelegen dubbel woonhuis en de geplande flat, ruim 21 meter breed (zelfs ca. 24 meter inclusief de schuurtjes), ruim 14 meter diep en exclusief schoorstenen op 4 cm na 10 meter hoog. 

Een fors flatgebouw van 3 verdiepingen met straks ook nog extra hoge kookgas-afvoerkanalen kan op geen enkele manier stedenbouwkundig op deze plaats passen. Ook niet met omschrijvingen uit de RO zoals "hoekelement", "scharnierpunt", "visueel eikpunt of "visueel element in de grote ruimte van het Stationsplein". Prachtige po√ęzie voor architecten maar er is op geen enkele manier onderbouwd of aannemelijk gemaakt dat "in een groen villawijkje" (een citaat uit het Bestemmingplan) een flatgebouw moet komen.

De Ruimtelijke Onderbouwing wil ons laten geloven: "Aansluitende woonbebouwing bestaat in hoofdzaak eveneens uit 2 lagen en een kap." Dit is een apert onjuiste kenschets  en vrij bizar dat iemand dat zo kan opschrijven. De "aansluitende bebouwing" in hetzelfde woonblok is allemaal 1 of 2 lagen zonder kap. Wordt er gerefereerd aan de bebouwing aan het stationsplein zelf, dan is de bebouwing aldaar inderdaad 2 lagen + kap echter, het beoogde pand is dat zelf dus niet! Dat wordt immers 3 lagen zonder kap.  Verbijsterend.

bestplan stpl13 80procentDat ook nog het bebouwings-percentage wat formeel staat op 80% van maximaal 4 meter hoog (1 verdieping met plat dak) nu fors wordt opgerekt is misplaatst en vanuit historisch perspectief misbruik van de regels. Deze oude bebouwing is in de praktijk zelfs nooit hoger geweest dan ca. 3 meter. De flat wordt met een vloeroppervlak van ca 300 m2 alleen al voor het hoge gedeelte ruim 2.5 maal zo groot als het oude centrale pand.