bezorgdiensten.jpgHet aantal cafetaria's en restaurants dat aan huis voedsel en drank bezorgt neemt flink toe. Het is een makkelijke manier om extra omzet te genereren. De klant betaalt de kosten immers grotendeels zelf.

Alleen  op Thuisbezorgd.nl zijn al 15 bezorgdiensten te vinden binnen een straal van ca. 15 minuten rondom het centrum van Zevenaar (postcode 6901). Uit de Ruimtelijke Onderbouwing blijkt niets dat de geplande horeca bezorgdiensten gaat exploiteren. Immers, er zouden o.a. extra parkeerplaatsen moeten worden gereserveerd voor bezorg-scooters of -auto's.

Ook zou er moeten zijn nagedacht over maatregelen om extra overlast van eventueel toegenomen verkeer, lawaai of veiligheid te mitigeren. Niet voor niets worden bijvoorbeeld in Harderwijk met medewerking van gemeente en politie bezorgdiensten extra opgeleid om het risico voor zichzelf en andere weggebruikers te veminderen. 

We gaan er dus van uit dat de gemeente nooit een vergunning kan afgeven voor bezorgdiensten van de geplande horeca. Maatregelen moeten immers ook volgens de Raad van State vooraf zijn bedacht en niet ad hoc achteraf wanneer het uitkomt. In de RO staat nu in ieder geval niets.

 

UPDATE: Tijdens de zitting bij de voorzienigenrechter op 1 september 2020 bleek plotseling dat men inderdaad van plan is om bezorgdiensten te implementeren. Heel bijzonder, want ook de Zienswijzennota zegt dat de aanvraag geen bezorgdiensten behelst en kan dus niet worden vergund.