Deze zienswijze procedure had niet gelopen wanneer het Stationsplein 13 plan niet tegenstrijdig zou zijn geweest met het bestemmingsplan en andere plannen van de gemeente Zevenaar. Er moet nu nog steeds een definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) door de gemeenteraad worden afgegeven en een zienswijze-procedure worden doorlopen. Met het laatste zijn we nu halfweg, nog ruim 3 weken te gaan.

We hebben inmiddels gemerkt dat de gemeente vooral een (partij)politiek en procedureel (juridisch) standpunt inneemt. Inhoudelijk met omwonenden praten wordt openlijk afgeweerd blijkt uit een gesprek met de gemeente en uit de raadsvergadering waar Stationsplein 13 op de agenda stond. Het is daarom zaak om niet te lichtvoetig met deze 2e zienswijze-ronde om te gaan. De "nieuwe" Ruimtelijke Onderbouwing en bijbehorend Ontwerp Omgevingsvergunning lijken veel op de vorige maar er zijn wel degelijk veranderingen en zit bovendien nog steeds vol met onwaarheden, inconsistenties en onvolledigheden.

De komende 2 weken zullen daarom vrijwel dagelijks met publicaties op deze website punten van zorg m.b.t. Stationsplein 13 onder de loep nemen, ze projecteren op bestaande plannen van de gemeente Zevenaar (zie ook de documenten-index) en met feiten of onze mening onze bezwaren onderbouwen. De teksten zijn voor iedereen die een zienswijze wil indienen vrij te herbruiken. 

Als uitgangspunt gebruiken we nog steeds de zienswijze die door een aantal van ons in 2018 is ingediend (klik hier). Nog steeds volledig herbruikbaar en, na invulling van adresgegevens en het zetten van een handtekening, zo in te dienen. U kunt ook de tekst of een gedeelte ervan kopiëren en verder zelf veranderen of aanvullen. Anders is het "spiekbriefje" een handige leidraad om zelf een docuement op te stellen. 

Toch vinden we dat het nog beter kan en daarom gaan we de komende 2 á 3 weken ook nog vol aan de slag om de puntjes op de i te zetten. Aan een ieder de keus om een eigen zienswijze met bestaande componenten en een eigen invulling in elkaar te zetten. Succes.