Bijkbaar vond de gemeente dat haar berichtgeving onduidelijk was en heeft het Ontwerp Besluit voor Stationsplein 13 een week later opnieuw ter inzage gelegd. De teller is daar mee ook een week verder naar 13 Juni verplaatst. De laatste dag om een zienswijze in te leveren is dus 12 Juni.