Nadat de eerste procedure m.b.t. de publicatie van het Ontwerp Besluit werd afgebroken omdat er geen "verklaring van geen bedenkingen" (VVGB) was afgegeven, is op 25 April voor de 2e keer het Ontwerp Besluit ter inzage gelegd. Dat betekent dat er nu een nieuwe periode van 6 weken is aangebroken voor belanghebbenden om hun zienswijze in te dienen. Dat kan schriftelijk of mondeling (na afspraak met Gijsbert Voerman). Bovendien heeft de gemeente een Ontwerp Besluit gepubliceerd om de grenswaarden voor geluidshinder in dit gebied te verhogen. Ook daar kan een zienswijze voor worden ingediend met dezelfde deadlina van 6 Juni 2019.

Net als de vorige keer is er afgesproken dat omwonenden hun zienswijzen met elkaar delen voordat ze worden ingediend om zoveel mogelijk van elkaars ideeen gebruik te maken. Voorbeeld teksten zullen op deze website in de komende weken beschikbaar gemaakt worden.

We hanteren nog steeds de zelfde uitgangspunt: "We zijn blij dat er wat gebeurt maar niet wat er gebeurt en zeker niet hoe het gebeurt." Iedereen is erbij gebaat dat de Stationswijk een kwaliteitsimpuls krijgt door de renovatie van Stationsplein 13. Maar dan wel in goed overleg en rekening houdend met de omwonenden. Het is tenslotte hĂșn wijk.