bestplanstpl13.pngIn de toelichting van het vigerende bestemminsplan "Zevenaar Centrum 2013" staat in paragraaf 2.8, deelgebied 11, Stationsplein: 

"Door aard van de omringende bebouwing, de groene voortuinen en de landschappelijke inrichting van het parkje, heeft het Stationsplein het karakter van een eenvoudig villa-parkje uit het begin van de 20e eeuw."

Natuurlijk is de huidige staat van Stationsplein 13 ontsierend voor het gebied maar dat is nog geen reden om een willekeurig initiatief voor het bouwen van een flat in dat "villaparkje" dan maar toe te laten. Er zijn andere oplossingen mogelijk die beter aansluiten bij het gebied. De omschrijvingen in de Ruimtelijke Onderbouwing (paragraaf 2.2) dat het beoogde pand een "hoek-element" zou zijn of een "visueel eikpunt", zijn niet alleen louter nietszeggend poëtisch en niet-onderbouwd maar ook gewoon misplaatst. Een flatgebouw is geen "visueel eikpunt" tussen woonhuizen anders dan in slechte zin.

Ook wordt met de bestemming van de grond zelf gemarchandeerd. Volgens Zevenaar Centrum 2013 is de bestemming "maatschappelijk". Dat kan een publieke functie zijn zoals een notaris, fysiotherapeut of een fitness centrum. En, met beperkte horeca en een bovenwoning voor b.v. de eigenaar.

6 voordeuren en een dag/avond horeca van 200 m2 is daar niet de bedoeling geweest. T.a.v. de horeca gaan we met een volgend artikel uitvoerig op in maar in de uitspraak in de RO: 

" . . . Binnen deze bestemming zijn maatschappelijke functies toegestaan met bestaande woningen . . ."

is het laatste meervoud al apert onjuist. Er is één bovenwoning toegestaan.

Overigens is het wel opmerkelijk dat het huidige gemeentehuis inclusief het parkje aan de Kerkstraat helemaal niet in het bestemmingsplan Zevenaar Centrum voorkomt. Daarmee zet de gemeente zichzelf apart. Immers, het huidige gemeentehuis wordt expliciet genoemd in het bestemmingsplan maar hoort er blijkbaar niet bij.