Ex interim burgemeester Schadd-de Boer maakte van overleg met de burger een speerpunt. Op de website van Zevenaar prijkt ook een voortvarende procedure. Helaas is dit slechts een sigaar uit eigen doos. Immers, iedere burger kan een altijd een klacht indienen, een petitie met handtekeningen overleggen of met hulp van de media aandacht vragen voor "iets".

Ook maakte de gemeente Zevenaar een nota "Besturingsfilosofie" om nadruk te leggen op een nieuwe gewenste werkwijze en cultuur na de samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. Deze filosofie geeft de gemeente de rol van de "gastvrije verbinder" tussen inititatiefnemers, burger en de gemeente zelf. Ze wil daartoe naar eigen zeggen ‚Äútransparant, zorgvuldig, gastvrij, integer, legitiem, gerechtvaardigd, kwalitatief, professioneel, verbindend, oprecht, met respect en vooral (doel)gericht op mogelijkheden en oplossingen‚ÄĚ zijn. Er komt helaas allemaal weinig van terecht.

Ook de weliswaar uitgestelde nieuwe Omgevingswet maakt participatie uiterst belangrijk. De omgeving moet worden betrokken, belangen worden afgewogen. De werkwijze staat niet vast, het initiatief van de gemeente wel. De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) probeert gemeenten te lalen wennen aan deze nieuwe rol.  

En dat initiatief van de gemeente Zevenaar is nu precies wat belanghebbenden bij Stationsplein 13 zouden willen. Initiatief van en overleg met de gemeente Zevenaar om samen tot een aanvaardbaar compromis te komen voor in dit geval een fink afwijkend buitenplans ontwerp.

In de praktijk is de gemeente Zevenaar uiterst initiatiefrijk bij het betrekken van de burger als bijvoorbeeld een openbaar plein met groen, bankjes en wandelpaden moet worden (her)ingericht. Echter, wanneer de burger wordt geraakt door een afwijkend project (t.o.v. het bestemmingsplan) van een willekeurige initiatiefnemer, blijft de gemeente Zevenaar uiterst stil.

Dat is vreemd, want een gemeente moet dan wel het bestemmingsplan wijzigen, een vergunning verlenen, allerlei maatregelen eisen t.a.v. milieu en veiligheid, bescherming borgen van de omwonenden, veiligstellen cultuur, architectuur van de stad en nog veel meer. Maar daar is overleg met de burger (lees: directe omwonenden) blijkbaar alleen maar lastig. 

Dat blijkt, want al onze pogingen om met constructief overleg met de gemeente en initiatiefnemer zijn op niets uitgelopen. De initiatiefnemer komt alleen met "het plan": "Zo is het, en anders maken we geen winst". De gemeente komt alleen met de procedure, letterlijk en in meerdere bijeenkomsten: "Wij willen niet over de inhoud praten maar alleen over de procedure."

Zeer, zeer vreemd. Immers, welk initiatief er ook wordt ingediend, de gemeente Zevenaar moet er inhoudelijk wel degelijk iets van vinden. Zeker wanneer het afwijkt van ieder plan, visie of convenant wat de gemeente Zevenaar de laatste 5 tot 10 jaar heeft geproduceerd. 

Het verbijsterende is vooral dat zowel de gemeente als de intiatiefnemer geen enkele poging heeft ondernomen om een constructief gesprek over bezwaren of alternatieven met de omwonenden te hebben. De gemeente doet voorkomen of dit allemaal heeft plaatsgevonden maar dat is apert onwaar. 

Een gesprek met de burgemeester Schadd-de Boer over het gebrek aan constructief overleg was plezierig en met toezegging tot verbetering. Het leidde uiteindelijk tot niets. 

Een gesprek met wethouder Winters om te komen tot een constructief overleg over oplossingen t.a.v. bezwaren of een alternatief leidde tot een 2e vergadering inclusief de initiatiefnemer maar kwam door gebrek aan inbreng van de gemeente uiteindelijk evenmin inhoudelijk tot iets wederzijds. 

Een gesprek met een ambtenaar Ruimtelijke Ordening n.a.v. onze vragen via email bleef steken in een procedurele uiteenzetting. Inhoudelijk kwam het tot niets (dat werd zelfs geweigerd).

Alle gesprekken die zijn gevoerd met initiatiefnemer of gemeente zijn op initiatief van de omwonenden gevoerd. De enige uitzondering is de presentatie van het plan van de initiatiefnemer aan de omwonenden op het oude postkantoor. Dat was eenzijdig, op vragen werd niet gereageerd en het verslag was onvolledig.

Kortom, deze hele procedure rondom Stationsplein 13 is zeer pijnlijk en lijkt de gemeente Zevenaar onwaardig. Misschien is het niet beter.