Op woensdag 13 mei 2020 heeft de gemeente het publiceren van de definitieve vergunning kenbaar gemaakt. Vooral de letterlijke betekenis van deze zin is belangrijk: ondanks de verwijzingen op de gemeentepagina met internet-adressen identificatienummers in de gemeentepagina was er namelijk niets te vinden. Een adres op robeheer.nl geeft zelfs een keiharde 404-internet fout. Dat is op zijn zachtst gezegd zeer onzorgvuldig want de beroepsprocedure is immers van start gegaan en het was dus onmogelijk om de documenten te raadplegen. Inmddels bleek laat in de middag van de 15e mei de gemeente in staat alsnog de documenten op Ruimtelijkeplannen.nl (zoek op "stationsplein 13 zevenaar") beschikbaar te maken. Dit was te laat, dus uitstel is op zijn plaats.

Wat onmiddellijk opvalt aan zowel de inhoud als de procedure is dat nog steeds de gemeente Zevenaar volstrekt doof is voor iedere vorm van inhoudelijke inbreng van de omwonenden. Er is wederom geen enkel gemeentelijk initiatief geweest om, ondanks harde beloftes van vorige burgemeester Schadd-de Boer en ambtenaren RO, omwonenden zelfs maar op de hoogte te houden van de voortgang. Wat helaas minstens zo opmerkelijk is, is dat er weliswaar sinds 18 december 21 weken zijn verstreken en er niets, maar dan ook helemaal niets m.u.v. van een type-fout aan de vergunning is gewijzigd. 

De gemeente laat hier opnieuw zien alleen de zienswijzen-procedures te volgen omdat het zo voorgeschreven is. Alleen middels de zienswijzen opgebrachte keiharde  zelfgemaakte fouten worden gecorrigeerd. Wat de burger echt vindt, laat de gemeente koud.

Enfin, jammer genoeg was de volgende stap al voorzien. Er is vanaf een complete publicatie van de definitieve omgevingsvergunning 6 weken om bij de Rechtbank Gelderland in beroep te gaan en te verzoeken om een voorlopige voorziening om het besluit niet in werking te laten treden.

UPDATE: Zoals verwacht heeft de gemeente gehoor gegeven aan het feit dat de documenten te laat beschikbaar waren. De publicatie van de vastgestelde projectomgevingsvergunning is daarom formeel gerectificeerd en opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant op 27 mei 2020. De uiterste datum voor het instellen van beroep is daarmee ook verplaatst naar 8 juli 2020.

UPDATE 2: Het beroep is inmiddels ingesteld. De zaak dient allereerst voor de voorzieningenrechter op 1 september 2020.

Wordt vervolgd.

Het_plan_stpl13_V_aug_2020.png