Op 1 oktober 2019 heeft de architect van het nieuwe pand aan Stationsplein 13 de veranderingen laten zien tijdens de 2-wekelijkse vergadering van de Commissie Ruimtelije Kwaliteit. Naar blijkt wordt de grootschalige horeca van oorspronkelijk 200 m2 nu beperkt tot ca 87 m2. Bovendien wordt de vrijgekomen ruimte benut voor een extra flat op de begane grond. Dat brengt het totaal aantal flats van 6 naar 7.

De wijzigingen hebben ieder geval impact op het verplichte aantal parkeerplaatsen op eigen grond. Immers, horeca vraagt om 5 parkeerplaatsen per 100 m2 meter horecaruimte en zelfs 9 plaatsen per 100 m2 als het om een echt restaurant of vergelijkbaar gaat. Het totaal van een oorspronkelijk berekende 17 (of zelfs 25 in geval van een echt restaurant) gaat nu naar een verplichte 12. Er worden aan de voor en achterkant 3 parkeerplaatsen extra boven de originele 9 geprojecteerd dus met een totaal van 12 lijkt dat nu genoeg.

Ook is er een 8e inpandig "schuurtje" ingetekend voor opslag van de vuilnis-containers.

Verder veranderen de wijzigingen niets aan alle andere aspecten zoals eerder gesteld in de verschillende artikelen op deze website en in de zienswijzen zoals bij de gemeente zijn ingediend. Sterker nog, het maakt sommige milieu-knelpunten mogelijk nog wat nijpender. Ook het gewijzigde plan doet nog steeds geweld aan alle door de gemeente Zevenaar opgestelde (beleids)plannen en visies.

Uit de reactie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit tijdens de vergadering bleek dat de Commissie het wel mooi vond en er mee akkoord zou gaan. Een opmerkelijk standpunt want iets mooi of lelijk vinden, is aan ieder persoonlijk. Echter, de welstandscriteria zouden juist voor de Welstandscommssie bepalend moeten zijn en daarmee zijn nog steeds forse contradicties te vinden.

Een volledige reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen zal waarschijnlijk uitblijven totdat het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is ingebracht bij en besproken door de Commissie Ruimte. Bovendien moet nog steeds een definitieve "verklaring van geen bezwaar" worden goedgekeurd door de gemeenteraad.