In haar antwoord op de vragen van D66 Peter Pollmann stelt de gemeente dat ze met het gewijzigde plan de omwonenden "... (zo veel als mogelijk) tegemoet ..." is gekomen. De horeca is verkleind, het aantal flats ging van 6 naar 7 en het aantal parkeerplaatsen van 9 naar 12. Ook blijkt uit de laatste Ruimtelijke Onderbouwing dat er nu inpandig een afvalopslagruimte is ingetekend.

Het is begrijpelijk dat de gemeente wil laten voorkomen dat zij haar best heeft gedaan om het plan ten gunste van de buurt te verbeteren. Het is alleen jammer dat het helemaal geen tegemoetkomingen zijn. We hebben om geen enkele van deze wijzigingen gevraagd.

Het oorspronkelijk geplande aantal van 9 parkeerplaatsen was volgens het recente Paraplubestemmingsplan Parkeren echt significant te weinig. Er zouden  volgens de eigen gemeentelijke regels minimaal 17 parkeerplaatsen moeten komen of zelfs nog meer afhankelijk van het type horeca. De enige oplossing was blijkbaar dat de horeca fors verkleind diende te worden om zo tot een aanvaardbare berekening van het aantal parkeerplaatsen te komen. Omwonenden hebben daar niet om gevraagd. We willen immers helemaal geen horeca, geen grote en geen kleine. Dat mag ook helemaal niet volgens het bestemmingsplan. We hebben alleen de gemeente gewezen op een ernstige fout in het plan wat nu deels is gecorrigeerd. Helaas was ook de nieuwe berekening niet correct.

We hebben evenmin gevraagd om het aantal voordeuren nog verder op te voeren. Het huidige bestemmingsplan geeft 1 voordeur aan + 1 voor een publieke functie. Om meerdere met name milieu gerelateerde redenen vindt de buurt 6 + 1 al veel te veel, laat staan 7 + 1. Ook hier is dus geen enkele sprake van een tegemoetkoming.

In een eerder stadum hebben we de gemeente al gewezen op het totale gebrek aan opslagmogelijkheden van afval van de in het oorspronkelijk plan aanwezige 6 flats + horeca. Vrijwel alle grond bleek immers al bezet door gebouw + parkeerplaatsen + terras. 18 kliko's + nog minimaal 1 extra grote container voor de horeca nemen een forse ruimte in. Ook deze misser heeft de initiatiefnemer logischerwijs moeten herstellen door het realiseren van een inpandige opslag. Dit was dus evenmin een tegemoetkoming maar gewoon een forse ontwerpfout. Het is niet aan ons om dat soort fouten te vinden. Dat moeten gemeente en inititatiefnemers zelf doen.

Tel nog op dat onze 2 grootste bezwaren de gigantische 3-laagse omvang van het gebouw en de zelfstandige horeca zijn (alle andere aspecten zijn immers een direct gevolg van beide), dan blijft er niets over van ".. zoveel als mogelijk tegemoetgekomen .."

Kortom, ook op dit punt loopt de gemeente vlak langs de lijnen van "alternatieve feiten". Wederom jammer.