De schriftelijke vragen van D66 Peter Pollmann werden weliswaar uiteindelijk beantwoord maar daar bleef toch nogal wat licht tussen zitten. Voor de gemeenteraad van 25 november 2020 heeft D66 dan ook aanvullende vragen gesteld ter mondelinge beantwoording. Wethouder Hans Winters deed zijn best maar bleef toch een beetje procedureel steken. Zie ook agenda bundel en video (vanaf ~55:05).

Peter Pollmann was er terecht nog niet gerust op. De antwoorden klonken ook ons inziens procedureel en niet compleet dan wel niet concreet genoeg. Peter Pollmann vergeleek in 2e termijn de procedure met de "afhandeling" van burgers in zake de aardbevingen in Groningen. De overheid kiest blijkbaar bij voorkeur voor "welvaart boven welzijn". 

Slechts enkele uren voor de vergadering werd bekend dat de gemeente met omwonenden en initiatiefnemer om de tafel wil. Gezien de standpunten in de schriftelijke beantwoording en de mondelinge toelichting van Wethouder Winters, lijkt de gemeente wat onwrikbaar maar het is in ieder geval een poging tot face-to-face communicatie met alle partijen. Voor het eerst in bijna 3 jaar! Althans, we gaan er van uit dat het nu eindelijk echt over het plan/ontwerp zelf zal gaan en dus over onze bezwaren, noodzakelijke aanpassingen en alternatieven. Als het alleen een procedurele "zet" blijkt te zijn, leidt het tot niets.

We zullen het zien. Vooralsnog zijn we hoopvol gestemd.