2 van onze vertegenwoordigers hebben op 13 februari j.l. de gelegenheid gehad onze belangrijkste standpunten met de Commissie Ruimte te delen. Ten opzichte van de vorige keer waren de standpunten niet nieuw, maar wel aangescherpt. Een aantal politieke partijen waaronder D66 zijn het volledig eens met onze zienswijze. Helaas lijken het CDA en Lokaal Belang zich achter de procedure te verschuilen en zijn ongevoelig voor inhoudelijke argumenten.

Lees hier de teksten (1 en 2) van beide sprekers die ons hebben vertegenwoordigd.