Voor de 2e keer is de Ruimtelijke Onderbouwing (RO) aangepast. T.o.v. van versie 2 (18 december 2018) gaat deze versie 3 (25 april 2019) weliswaar dieper in op aspecten zoals parkeren en milieu maar o.i. nog steeds onjuist, onvoldoende en onvolledig. Voor de parkeernormering worden nog steeds verkeerde aannames gehanteerd. Afval van horeca + 6 appartementen wordt nog steeds niet geraakt. Er is nog steeds een inconsistentie m.b.t. de sluitingstijden van de horeca. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Zo lijkt in iedere paragraaf wel iets te vinden waar discussie over blijft bestaan.

 

Kortom, de kwaliteit van het hele document is zeer bedenkelijk en alleen daarom al is het redelijk om het Ontwerp Besluit met deze Ruimtelijke Onderbouwing te verwerpen en de gemeente dringend te verzoeken het wederom in te trekken. Het is daarnaast te meer verbijsterend omdat in de 1e ronde vorig jaar met de ingediende zienswijzen en de beide spreekbuurten tijdens commissie- en gemeenteraad-vergaderingen, alle pijnpunten uitvoerig door ons zijn aangekaart. Dat er dan een nieuwe Ruimtelijke Onderbouwing en Ontwerp Besluit wordt gepubliceerd waar wederom onvoldoende op deze aspecten wordt ingegaan, is eigenlijk volstrekt onbegrijpelijk.

Ter volledigheid, de oorspronkelijke 1e versie (November 2016) van de RO vind je hier