Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 februari werd het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) besproken. Zeer opvallend was de bijval van D66 maar ook de ondersteuning van GL, PvdA, SZ en 1 CDA'er. Het was hartverwarmend maar niet genoeg. Lokaal Belang en de rest van het CDA beschermde de wethouder en coalitie dus werd het ontwerp-VVGB goedgekeurd. Voor de inhoudelijke kant werd naar de zienswijze procedure verwezen waarbij voorbij werd gegaan aan het feit dat deze vorig jaar al een keer heeft gelopen en dat dus alle inhoudelijke kanttekeningen, vragen en bezwaren bij de gemeente al bekend zijn. Een opmerkelijk standpunt, want het had zowel de gemeente, initiatiefnemer als omwonenden veel tijd en ergenis kunnen besparen om de inzichten van de omwonenden op zijn minst te laten adresseren in de Ruimtelijke Onderbouwing.

Uit de laatste versie van de Ruimtelijke Onderbouwing blijkt overigens ook wel dat bureau Pasmaat een weinig naar de zienswijzen uit 2018 heeft gekeken maar nog steeds met ruim onvoldoende resultaat.