stpl13 aanzicht vanf pleinInmiddels is er ruim een maand verstreken. De definitieve vergunning is nog niet gepubliceerd. Uit pogingen om de gemeente te bereiken blijkt dat ook de 2e extern ingehuurde specialist Ruimtelijke Ordening is vertrokken. Het is ons onbekend wie zijn opvolg(st)er is of wordt. Er is verder geen berichtgeving vanuit de gemeente geweest.

Zelf hebben we niet stil gezeten en het geplande flatgebouw en belendende percelen met exacte maatvoering in 3D gemodelleerd. 

De conclusie werd er niet anders van. Stedebouwkundig is en blijft het een gedrocht. 

stpl13 drone zicht zuid vanf boven spoorIn het model is nu duidelijk te zien hoe reusachtig het pand is ten opzichte van alle omliggende woningen. Het staat ook angstaanjagend dicht naast het woonhuis aan Stationsstraat 2. Ook vallen de huizen aan de van Gimborn- en van Munsterstraat volledig weg achter het gebouw. De slagschaduw spreekt voor zichzelf. In het model staat de zon pal zuid. Het is tussen 12:00 en 13:00 uur.

De grootte van het rode autootje en de 2 bussen levert een klip-en-klaar referentiekader. Het is een grote flat midden in een woonwijk met laagbouw. 

Onbegrijpelijk dat specialisten van Ruimtelijke Ordening nota bene geflankeerd door experts in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit met droge ogen kunnen zeggen dat dit plan "verantwoord past". Waarom de gemeente Zevenaar dit laat gebeuren blijft dan ook speculeren. Onkunde? Het wachten beu? Gevallen voor een willekeurige initiatiefnemer met wat geld? Waarschijnlijk van alles wat.

Wordt vervolgd.