Kijk op de nieuwe buren Het wachten op een gewijzigd plan dan wel de omgevingsvergunning geeft wat tijd om de gemeentelijke stukken en uitspraken nog eens goed te bestuderen. De komende tijd zullen we in een paar artikelen laten zien wat we hebben gevonden.

Wat als eerste is opgevallen, is dat de voorzitter (!) van de commissie Ruimte, de CDA’er Henk Visser, nota bene door zijn eigen partij ijskoud wordt genegeerd.

Henk Visser stemde tijdens de gemeenteraadsvergadering over het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) “tegen” terwijl de rest van de CDA-fractie “voor” stemde.

Het stemverklaring van de voorzitter van de commissie ruimte om tegen te stemmen was niet mals: “ . . . hij niet ziet hoe een afwijking van het bestemmingsplan bijdraagt aan het algemeen belang, gezien ruimtelijke inpassing in de buurt en het gebrek aan betrokkenheid van de buurtbewoners.”.

Dat is nogal wat. Bovenstaande beknopte zin van Henk Visser puntsgewijs wat ruimer uitgelegd: 

  • het is niet in het algemeen belang dat in dit geval het vigerende bestemmingsplan wordt aangepast voor het ingediende voorstel;
  • de architectuur van het voorgestelde gebouw past niet in de buurt;
  • de omwonenenden zijn niet betrokken bij de planvorming.

 

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het CDA blijkbaar alleen op partij-politieke grond de inhoudelijke argumenten van, let wel, haar eigen partijgenoot én ook nog voorzitter van de commissie Ruimte volstrekt laat vallen.

Overigens geldt dit ook voor Lokaal Belang, die ongetwijfeld vooral haar eigen wethouder wil beschermen, maar tevens de andere voor-stemmers in zowel de gemeenteraad als de commissie. Concrete inhoudelijke argumenten en afspraken met de burger zoals in een bestaand bestemmingsplan moeten wijken voor de mening van een persoon of politieke partij.

Voor Henk Visser (en D66 Peter Polman en SZ Huub Meijer) is integriteit en consistentie van gemeentelijk beleid blijkbaar een hoog goed en waarvoor onze bewondering en dank. De rest van het CDA en de andere partijen laat dat ijskoud.