Vandaag heeft de gemeenteraad met grote meerderheid besloten dat het plan voor Stationsplein 13 blijkbaar "goede Ruimtelijke Ordening" zou zijn. 

Tijdens discussie in de raad werden goede argumenten uitgewisseld maar bij het stemmen waren voor de meerderheid de partijlijnen en de gevoelens om maar "iets" te doen op Stationsplein 13 blijkbaar sterker dan de ratio.

Met dit besluit zijn we het natuurlijk niet eens. Henk Visser (CDA), Peter Polmann (D66) en Huub Meijer (SZ) waren dat ook niet.

Dat was echter niet genoeg om een alternatief plan voor Stationsplein 13 af te dwingen. Dat is jammer maar ons plan voor de volgende fase ligt al klaar.

De gemeente moet nu echter de eerste stap zetten door de definitieve projectvergunning te publiceren. Daarna rest de procedure van bezwaar.

Wordt vervolgd.