De voorlopige schorsing door de voorzieningenrechter van de vergunning voor Stationsplein 13 heeft de aandacht getrokken van de Gelderlander en Zevenaar Post. Beide kranten hekelen de gemeente Zevenaar. Samengevat: “Het rammelend plan is naar de prullenbak verwezen”

De Gelderlander laat weten dat de rechter de gemeente Zevenaar op de vingers heeft getikt door het rammelende plan. Zevenaar mag het huiswerk nog eens overdoen. De bouwval, ooit door Gelderlander-lezers verkozen tot “lelijkste plek van de Liemers”, staat volgens de krant al jaren te verkrotten. 

Zevenaar Post vindt het bestaande pand ontsierend voor de omgeving en verhaalt dat de teloorgang al in 2008 is begonnen. 

Beide kranten laten buurtbewoners aan het woord: “Net als iedere Zevenaarder willen we graag dat er iets moois verrijst maar dan wel graag iets wat past in de parkachtige omgeving zoals Zevenaar het plein bewust heeft vormgegeven. Geen massaal flatgebouw inclusief horeca met problemen zoals privacy, veiligheid en nog meer parkeeroverlast.”

Niet alleen omwonenden laten weten dat de gemeente deze misser had kunnen voorkomen door vroegtijdig de verpaupering aan te pakken. Een lezer van de Gelderlander komt met een voor de hand liggend instrument: “De gemeente had het perceel kunnen kopen, slopen en er een tijdelijk grasveldje op kunnen leggen. Vervolgens kunnen meerdere initiatiefnemers dingen om gunning met het beste plan. Nu is de gemeente gezwicht voor de eerste de beste.”

De Gelderlander heeft wethouder Winters om een reactie gevraagd maar hij laat weten eerst de gerechtelijke uitspraak te gaan bestuderen en praten met de initiatiefnemer en ambtenaren. Wellicht komen buurtbewoners ooit ook nog aan bod. 

Het kan nog steeds, ook met het grasveldje.

(hier de links naar de oorspronkelijke artikelen in de Gelderlander respectievelijk Zevenaar Post