Ook binnen de gemeenteraad van Zevenaar zijn meerdere partijen net zo verbaasd en kritisch over het plan en de gevolgde procedures als de omwonenden van Stationsplein 13. De PvdA en SZ en zelfs de ex-voorzitter van de commissie Ruimte, de CDA'er Henk Visser, zijn al goede voorbeelden maar Peter Pollmann van D66 gaat nog een stap verder.

Eind vorige week heeft hij naar aanleiding van de voorlopige schorsing van de vergunning een aantal schriftelijke vragen aan het college van B&W van Zevenaar gesteld. De vragen hebben betrekking op de door de voorzieningenrechter in de uitspraak en behandeling genoemde onduidelijkheden en gebreken in plan, procedure en gedrag van de gemeente. Ook vraagt D66 naar de eveneens door de rechter geconstateerde onduidelijkheden in de bestaande gemeentelijke plannen en beleid waarbij ook nog soms grote afwijkingen t.o.v. deze plannen niet worden gemotiveerd.

Volgens gemeentelijk protocol moeten de vragen binnen 30 dagen door B&W worden beantwoord. We zijn benieuwd.