Bijna twee weken later dan gebruikelijk, beantwoordde de gemeente Zevenaar uiteindelijk de vragen van D66 Peter Pollmann over de voorlopige schorsing van de vergunning voor Stationsplein 13. Na het tot 3 keer toe lezen van de gemeentelijke teksten, bekroop een wat ongemakkelijk gevoel. 

De gemeente zegt een gesprek tussen gemeente, Kaplan en omwonenden in voorbereiding te hebben maar bij het beantwoorden van de inhoudelijke vragen, herhaalt de gemeente slechts haar standpunten zoals eerder beschreven in de Zienswijzennota. De gemeentelijke mening lijkt op voorhand dus behoorlijk onwrikbaar. Het zal moeten blijken.

Erger is nog dat de verwoording van argumenten langs de uiterste rand van de feitelijkheid loopt. Een senior adviseur van de bijna ex-president Trump in Amerika, Kellyanne Conway, muntte direct na de benoeming van haar baas de term “alternatieve feiten”. Ze bedoelde daarmee dat de waarheid wordt bepaald door degene die er naar kijkt en er een verhaal over vertelt. Dat de werkelijke feiten anders zijn, deed er blijkbaar niet toe.

De beantwoording laat op ten minste 3 aspecten zien dat er ook hier sprake is van “alternatieve feiten”.  De gemeente probeert hiermee blijkbaar de verslaglegging van de lopende procedure zodanig vast te leggen, dat dit voor een rechter als de waarheid klinkt. Een oud gezegde is immers dat “De geschiedenis wordt bepaald door degene die hem opschrijft”. 

Het gaat in deze vooral om de poging van de gemeente haar communicatie met omwonenden positief voor te stellen dan wel te legitimeren, de uitleg omtrent de uitspraak van de voorzieningen-rechter en de “tegemoetkomingen” van de gemeente met het laten aanpassen van het plan. Maar de teksten laten ook op andere onderwerpen de wenkbrauwen regelmatig fronsen. 

In de komende artikelen zullen deze onderwerpen aan de werkelijkheid worden getoetst. Hopelijk biedt het een meer gelijkwaardige bodem voor het geplande gesprek. Anders moet een rechter er maar wat van vinden.

Wordt vervolgd.