Vergunning Stationsplein 13 geschorst

Op 9 september heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland in Arnhem de vergunning voor het bouwen van een flatgebouw inclusief horeca op Stationsplein 13 voorlopig geschorst. Fouten in de procedure, fouten in de vergunning zelf en een ontbrekende motivatie voor belangenafweging waren genoeg om de zaak naar een bodemprocedure te verwijzen.

Omwonenden van het beoogde plan zijn nog steeds blij dat er wat gebeurt op de plek van het huidige pand maar zien niets in een massaal flatgebouw met 7 appartementen en zelfstandige horeca + terras in deze omgeving. Het plan klopt op meerdere aspecten niet met het bestemmingsplan, de centrumvisie en de structuurvisie van de gemeente.

 

Procedures in plaats van participatie
Omwonenden waren graag in gesprek gegaan met initiatiefnemer Kablan en gemeente voor een alternatief. Zowel de gemeente als initiatiefnemer bleken echter steeds onbereikbaar voor ieder inhoudelijk gesprek en hebben zich beperkt tot het volgen van formele procedures en wettelijke verplichtingen.

Besturingsfilosofie wel in woord niet in daad
Al vanaf september 2015 bleken er 1-op-1 gesprekken te zijn gevoerd tussen Kablan en gemeente zonder ook maar een enkele poging omwonenden te betrekken. Volgens een buurtbewoner: “Vooral verbazend omdat de gemeente Zevenaar met haar Besturingsfilosofie pretendeert een transparante en integere verbinder te zijn.”

Voorzieningenrechter
Omdat de gemeente zelfs na een dubbele zienswijzenprocedure niets heeft gedaan met de ideeën en bezwaren van omwonenden en alleen ontwerpfouten heeft willen herstellen, zijn omwonenden naar de rechter gestapt met als 1e stap een verzoek om de bouw tegen te houden. De rechter heeft de vergunning geschorst omdat er ten minste, maar niet uitputtend, een aantal gebreken moeten worden hersteld:
  1. De gemeente moet voldoende kunnen motiveren waarom de belangen van omwonenden niet zijn meegewogen bij het verlenen van de vergunning.
  2. Het plan is onvolledig en bevat fouten. Zo is zelfs na een eerdere herstelactie het aantal parkeerplaatsen niet goed berekend en heeft de gemeente ook niet goed aangegeven hoe parkeren op het perceel rekening houdend met de omgeving verkeerskundig mogelijk is.
  3. Er zijn ook procedurele fouten gemaakt. Niet alle documenten zijn ter inzage gelegd en omwonenden beschikten dus niet over alle noodzakelijke informatie.

Omdat alleen al deze gebreken voldoende waren om de vergunning voorlopig te schorsen, is de rechter in de schriftelijke uitspraak niet meer verder gegaan met een bespreking van de overige op de zitting ter sprake gekomen gronden en verwijst de volledige behandeling naar een bodemprocedure.

 

Omwonenden zijn vooralsnog opgelucht. “Natuurlijk willen wij een mooie oplossing. De gemeente ambieert zelf ook voor het Stationsplein een eigen karakter met een parkachtige en veilige inrichting en is naar eigen zeggen trots dat met de recente renovaties de oorspronkelijke waarden van het plein zijn behouden. Het moet toch mogelijk zijn om op dit markante punt iets te realiseren waar niet alleen de buurt maar ook heel Zevenaar trots op kan zijn.”

 

(klik hier voor de download versie)