De voorziengenrechter vroeg ons hoe het dan wel beter zou kunnen. Het was eigenlijk de eerste keer dat ons dat formeel zo direct werd gevraagd. Zowel gemeente als Kablan hebben vanaf de allereerste gesprekken tot op de dag van vandaag geweigerd met ons over de inhoud te praten.

We begrijpen goed dat een gemeente zich af en toe op haar "gemeentelijke beleidsvrijheid" moet kunnen beroepen. We gaan er van uit dat alle plannen, nota's en visie's naar eer en geweten worden opgeschreven en goedgekeurd door goede ambtenaren en de gemeenteraad. We vertrouwen er evenwel ook op dat de  gemeente Zevenaar niet zomaar zonder enig argument van zowel regels als bedoelingen uit deze plannen zal afwijken. Die argumenten moeten we nog steeds horen. Tot dusver rammelt de gemeente alleen maar met definitiekwesties en juridsch wapengekletter.

Vooral als gevolg van het bovenstaande is aan onze kant van de onderhandelingstafel het plaatje duidelijk: 

  • de vierkante derde verdieping moet er af of worden vervangen door een schuine kap met een nok niet hoger dan 9 meter. Het geplande ontwerp is veel te massaal en past op geen enkele manier in de bestaande omgeving. 
  • we begrijpen best dat een perceeloppervlak van ca 1000m2 ruimte biedt voor 1 of 2 extra voordeuren. Echter, de groei van de geplande hoogbouw t.o.v. het bestaande pand (van 70m2 zonder de aanbouw) met een footprint van >400% en een volume van >500% is echt vele, vele malen te ruim. 2 รก 3x is meer dan genoeg. Knip de grond b.v. op in 2'en of 3'en en zet er een 2 of 3-kapper op. 
  • als er een groot algemeen toegankelijk trappenhuis komt, moet de beglazing mat en de nu ingetekende balkons vervangen door "French balconies". De privacy van direct aangrenzende tuinen en huizen wordt anders te veel geschonden. Natuurlijk moet er een ontsnappingsmogelijkheid zijn i.g.v. brand of een andere calamiteit maar grote balkons aan de achterkant met ruimte voor afval, bierkratjes of tuinstoelen is nergens voor nodig. 
  • een zelfstandige horeca met terras mag niet. De sociale veiligheid van de omgeving is in het geding (zoals de gemeente zelf ook al jaren vindt getuige haar eigen plannen). Aanvullende (binnen-) horeca i.c.m. een publieke functie zoals een fysio-instituut is prima.
  • het aantal voordeuren (nu 7 + horeca) moet naar beneden naar 2 of 3, maximaal 4. De belasting voor de omgeving van een groot aantal voordeuren i.v.m. diverse milieuaspecten zoals afval is anders veel te groot. Er is ook nauwelijks ruimte voor zo veel afvalcontainers, noch op het perceel zelf, noch aan de straat naast het busstationnetje en zeker niet op de afhaaldagen.
  • het creeren van een private parkeerplaats voor meer dan 4 auto's in dit woonblok kan niet. De parkeeroverlast in de buurt is om diverse redenen nu al veel te groot. Een ondergrondse parkeervoorziening is een eenvoudige en beproefde  oplossing. Door een 2-verdiepingen pand met plat dak iets "op te tillen", hoeft er ook geen volledige verdieping te worden uitgegraven.
  • het renoveren van de bestaande grensafbakening moet in het plan worden meegenomen. 
  • de huidige platanen aan de Stationstraat ter hoogte van het perceel moeten blijven staan.

Bovenstaande opsomming lijkt op dit moment wellicht wat fors maar het is niets anders dan wat op ons "kladje" had gestaan tijdens een eerste en goed gesprek met de gemeente en een willekeurige initiatiefnemer nu precies 5 jaar geleden. Al vanaf het najaar in 2015 is de gemeente immers al met volstrekte radiostilte voor omwonenden aan het "plannen" voor dit perceel. Toen was er alle ruimte geweest voor open gesprekken, onderhandelingen en concessies. Dat kan nu ook nog maar wel met een ander plan.

Voorlopig willen we het liefst dit   :