Op 1 september heeft de voorzieningenrechter zich gebogen over de zaak omdat omwonenden uitstel van iedere bouwactiviteit hebben gevraagd totdat een beroepsrechter uitspraak heeft gedaan om een niet-omkeerbare situatie te voorkomen.

De gemeente betoogde dat er n.a.v. de zienswijzen veel aanpassingen zouden zijn gedaan om de buurt tegemoet te komen: kleinere horeca, parkeerplaatsen erbij, berging voor afval. Dat hiermee geenszins de werkelijke bezwaren van de buurt zijn geraakt (de massaliteit, zelfstandige horeca, 7+1 voordeuren) vertelde de gemeente er niet bij. Naar onze mening zijn de aanpassingen immers alleen maar gemaakt omdat anders het nagel-nieuwe parkeerbeleid zou worden geschonden en de gemeente/ontwerper de voorzieningen voor afval gewoon was vergeten. Niet onbelangrijk want waar laat je 18 kliko's + nog een paar afvalcontainers voor de horeca als de rest van de grond is volgebouwd of vol staat met auto's.

Gelukkig vond ook de rechter dat er nog een flink aantal onduidelijkheden rondom de vergunning speelden. Het verhaal over het terras is ronduit onvoldoende. De exacte typering van de horeca staat nergens. De missie van het clusteren van horeca omwille van de overlast en veiligheid met de bijbehorende definities van dag/avond/nacht horeca in de CentrumVisie is verwarrend. Het aantal parkeerplaatsen is nog steeds niet goed berekend. De privacy-maatregelen aan de achterkant van het gebouw (zoals het toepassen van French balcony's, matglas en een ordentelijke erfscheiding) staan nergens.

De rechter en gemeente kwamen ook niet uit de gebiedstypering. Is het nu een "parkachtige omgeving" (CentrumVisie), "groen villawijkje" (Welstandsnota) of toch een druk centrumgebied (omdat het nu eenmaal ingetekend staat in het kaartje "Centrum")? En dan hebben we het nog niet eens over de extreem t.o.v. bestemmingsplan en welstandsnota afwijkende maatvoering en architectuur van het beoogde pand.

Ook was er natuurlijk ook een flinke discussie over de ontbrekende omwonenden-participatie. De gemeente claimde juridisch nergens toe verplicht te zijn en geen beleid te hebben voor het betrekken van burgers bij dit soort zaken. 

Aan het eind van de zitting hebben we de rechter gevraagd niet alleen recht te spreken maar ook recht te doen. We begrijpen dat een gemeente zich soms op haar "gemeentelijke beleidsvrijheid" moet kunnen beroepen. Een paar meter meer oppervlak of 1 of 2 voordeuren meer moet op dit perceel kunnen. Dit ontwerp is echter met een volume van 500% meer dan het bestaande pand en met zelfstandige horeca ronduit onredelijk en voor de buurt onveilig. Bovendien bestrijden we dat de gemeente geen beleid voor burger-participatie zou hebben. Er is immers een gloednieuw document geproduceerd om juist dat te borgen: de Besturingfilosofie gemeente Zevenaar.

Voor de rechter bleven er te veel vragen onbeantwoord en het verzoek om de voorziening is dan ook niet direct afgewezen. Een definitieve uitspraak volgt schriftelijk over 2 weken.

Wordt vervolgd.