Het zomerreces is voorbij (aug (aug '20) . Er zijn inmiddels 2 maanden verstreken en een formeel antwoord van de burgemeester op onze brief van 15 juni laat nog steeds op zich wachten. De reactietermijn van maximaal 6 weken is immers voorbij maar we nemen maar geduldig aan dat het zomerreces invloed heeft. 

Er is vanuit de gemeenteraad en wethouders uiterst spaarzaam gereageerd. Er kwam één reactie van een gemeenteraadslid (onder geheimhouding :))) om ons een hart onder de riem te steken maar dat leidde verder tot geen enkele actie. 

Verder heeft alleen de PvdA de moeite genomen om met de voltallige fractie met ons in gesprek te gaan tijdens het reces. Het was een goed en prettig gesprek, zowel inhoudelijk over het plan maar ook vooral over het gedrag, procedures en naar onze mening blijkbaar weinig zeggende plannen van de gemeente Zevenaar. Hopelijk kan de fractie op zijn minst in de oppositie als luis in de pels in de gemeenteraad met onze ervaringen een goede rol spelen (zie ook voorbereiding en verslag).

Op 1 september komt de casus voor de voorzieningenrechter. Wat ons betreft kan het project niet beginnen. Het ontwerp is ronduit slecht.