15 juni hebben 2 omwonenden de gelegenheid genomen om met burgemeester Luciën van Riswijk te praten als follow-up van een eerder gesprek met voormalig burgemeester Ella Schadd-de Boer.

Het gesprek was in goede sfeer, er was een luisterend oor. Omwonenden willen tot op de dag van vandaag nog steeds constructief in gesprek met initiatiefnemer en gemeente om tot een voor iedereen acceptabele oplossing te komen. De kernvraag was dan ook: "Hoe ziet de burgemester de rol en communicatie van de gemeente richting omwonenden en vice versa in het geval van buitenplanse activiteiten?"

burgemeester_lucien_van_riswijk-in_gemeentehuis.jpgDe burgemeester gaf te kennen zich niet te willen mengen in een politieke discussie. De gemeente wijst initiatiefnemers op de noodzaak in dialoog te gaan met belanghebbenden maar de burgemeester ziet er voor de gemeente geen enkele verplichting of bewaking in. 

Deze houding is eigenlijk bijzonder verbazingwekkend. Niet alleen maakt de gemeente plannen met harde maatstaven maar laat zich door de eerste de beste initiatiefnemer bewegen die maatstaven gewoon aan de kant te schuiven. Verder ziet de gemeente haar eigen rol als "verbinder" maar wil daar vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid in nemen.

Het standpunt van de burgemeester was helaas verwacht. Omwonenden hebben dan ook ter plaatse een brief overhandigd waarin een 4-tal confrontaties worden beschreven tussen gemeentelijk beleid en de feitelijke uitvoering. Verderop een link maar voor de haastige lezers hier een samenvatting:

1. De gemeente wil graag burgers betrekken bij haar beleidsuitvoering en daarom transparant communiceren. Ze put zich dan ook uit om via talloze kanalen, zowel elektronisch als fysiek, met de burger in contact te treden. In de praktijk blijken deze contacten eenzijdig, vooral procedureel en juridisch gemotiveerd.

2. De gemeente maakt veel en omvangrijke plannen met harde richtlijnen. In de praktijk blijken deze plannen weinig meer dan veel achtergrondverhalen en goede voornemens die bij investeringen van derden gewoon ter zijde worden gelegd.

3. De gemeente heeft ook een visie op haar eigen werkwijzen en cultuur. Ze daagt de burger uit tot het nemen van initiatief en wil zelf de rol van "gastvrije verbinder". In de praktijk kiest de gemeente echter gewoon de kant van 1 partij, meestal de investeerder. Verbinden met andere belanghebbenden is blijkbaar "lastig, niet verplicht en politiek" en consequenties worden derhalve dan maar via de rechter afgedwongen.

4. Volgens de zelfde visie is de gemeente graag kwalitatief hoogwaardig en "lerend en zelfreinigend". In de praktijk worden keer op keer procedurele fouten gemaakt met forse consequenties voor de procedures, laat de gemeente plannen van 3en toe die strijdig zijn met haar eigen uitgangspunten of regelgeving en zorgt door een voortdurende wisseling van personeel voor ontoereikende dossierkennis wat weer leidt tot onnodige verwarring en het niet nakomen van afspraken.

Omwonenden vragen de gemeente dan ook om meer en betere inzichtelijkheid en duidelijkheid ten aanzien van

1) gemeentelijke bedoelingen van concrete plannen en beleid,

2) communicatie met de burger en

3) de (verbetering van de) kwaliteit van gemeentelijke bedrijfsvoering. We zijn benieuwd naar de antwoorden. Wellicht helpen ze het "verbinden ". 

De brief zelf is hier te lezen.