We hebben steeds gezegd dat met constructief overleg tussen gemeente, initiatiefnemer en omwonenden het toch mogelijk moet zijn om gezamenlijk een voor iedereen aanvaardbaar plan voor Stationsplein 13 te maken. Iedereen is er bij gebaat om dit markante punt in volle glorie te (laten) renoveren.

De gemeente Zevenaar blijkt echter al vanaf 2015 met initiatiefnemer Kaplan in overleg te zijn geweest over de nieuwbouw aan Stationsplein 13. Omwonenden zijn in die periode nooit betrokken. Na wat geruchten in 2017 zijn we gaan vragen bij de gemeente en kregen als antwoord: "Het klopt, het plan is inmiddels af, beoordeeld en het college van B&W heeft er in principe mee ingestemd. Het bestemmingsplan moet worden aangepast. We zijn nu bezig met de vergunning".

Nou lekker dan!

Uiteindelijk kwam er februari 2018 een presentatie voor omwonenden. Omdat geen echte antwoorden werden gegeven op onze vragen en de verslaglegging ook nog onvolledig bleek, hebben een aantal omwonenden destijds Kaplan uitgenodigd om ter plaatse samen met ons te komen kijken naar de impact van het geplande flatgebouw voor de omgeving.
In eerste instantie werden alle bezwaren weggewuifd omdat: “… Het pand wordt ongeveer net zo groot als het oude …”. Toen bleek dat we de veel forsere maatvoering van het beoogde pand heel precies uit het hoofd konden reproduceren, was het gesprek snel afgelopen: “… We veranderen helemaal niets. Anders maken we niet genoeg winst”.

Nou lekker dan!

Wethouder Hans Winters zei een paar weken later desgevraagd: “… Het is aan de initiatiefnemer hoe het er uit gaat zien …”. Op onze opmerking dat de gemeente toch al geruime tijd betrokken was bij de planvorming en toch op basis van “goede Ruimtelijke Ordening” toch echt eerst zelf een vergunning moet afgeven werd het plotseling: “… Dat klopt. Daar moet Juridische Zaken dan maar naar kijken. Sometimes you have to agree to disagree.”.

Nou lekker dan!

Dan maar naar de burgemeester. Ella Schadd-de Boer had een luisterend oor. Ze herkende dit soort uitspraken van de wethouder wel. Ze zou maatregelen treffen om de communicatie weer op gang te brengen. Best hoopgevend.
De aangewezen RO-specialist Gijsbert Voerman (de 2e externe) vond het beter om een echt gesprek te hebben i.p.v. antwoord te geven op onze vragen via e-mail. Op zich een goed idee. Toen we echter een enkel A4’tje met gesprekspunten en oplossingen op tafel wilden leggen gingen de handjes op de rug. Hij wilde het niet eens aannemen: “Nee nee, ik ben niet van de inhoud. Ik ben er alleen om jullie de procdure uit te leggen”.

Nou lekker dan!

Intussen zijn zowel burgemeester Schadd-de Boer en RO-specialist Gijsbert Voerman ook alweer vertrokken en vervangen. Het is weer even radio-stil.

Nou lekker dan!