In de laatste 4 dagen voor het sluiten van de zienswijze periode, vatten we het nog eens staccato voor u samen. Vandaag als eerste onderwerp milieu.

  • Geur en fijnstof: komst van horeca + 6 voordeuren levert mogelijk een aanzienlijke toename op van overlast geur en fijnstof. Er is onvoldoende onderbouwd hoe dat wordt gepareerd. De verplichte 2 meter hoge schoorsteen staat niet in het plan.
  • Lawaai: meer dan 100 m2 terras met stemmen en muziek levert een onaanvaardbaar geluidsniveau op.
  • Afval: nergens wordt rekening gehouden met hoe met het afval van 6 voordeuren + horeca wordt omgegaan. Alle ruimte rondom het pand is al voorbestemd voor iets anders: terras, gazon of parkeren.
  • Bezonning, schaduw en horizon-vervuiling is niet onderzocht.
  • Afvoer en infiltratie van hemelwater worden onterecht ter zijde geschoven. Er komt geen waterberging en >90% van het perceeloppervlak is straks verhard.

Kijk voor een meer uitgebreide beschouwing van dit onderwerp verder in het menu-item Milieu.