• Goothoogte en nokhoogte van 6 naar 10 respectievelijk van 9 naar 10 meter. Verplichte schoorsteen ontbreekt.
  • Bouwoppervlak van ca. 300 m2 van het hoofdgebouw wordt 2.5 keer zo groot, het volume groeit van ca. 800 naar ca. 3000 m3.
  • Het is met name de immense omvang van een flatgebouw met een goothoogte van 10 meter wat het onaanvaardbaar maakt.
  • De Ruimtelijke Onderbouwing geeft een verkeerde voorstelling van de bestaande omgeving en de inpasbaarheid van het beoogde pand. Er is geen afdoende architecturele onderbouwing.
  • Volgens de Struktuurvisie zijn ".. oorspronkelijke karakteristieke waarden .." van het Stationsplein bewust behouden. Het is onduidelijk waarom de gemeente nu plots vindt dat hiervan moet worden afgeweken.
  • De huidige bestemming is "maatschappelijk" met mogelijk aanvullende horeca en 1 bovenwoning. Voltijds-horeca is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan op deze plaats en evenmin een uitbreiding naar 6 voordeuren.
  • Het is voorts nog steeds onduidelijk wat voor soort horeca er wordt voorzien. Er worden genoemd: broodjeszaak, koffiebar of ijssalon. Gezien de omvang van de horeca van 200 m2 binnen en 100 m2 buiten en daarenboven de achtergrond van de initiatiefnemers is dat wat onwaarschijnlijk.
  • Met openingstijden van 6:00 tot 22:00 is het ook geen dag-horeca maar dag-avond horeca.
  • De Centrumvisie noemt het Stationsplein een "parkachtige omgeving". Ook hier is het onduidelijk met welke argumentatie een flat-gebouw daarbinnen zou passen.
  • Ook volgens dezelfde Centrumvisie dient horeca te worden geconcentreerd op de Markt en Weverstraat.

Kijk voor een meer uitgebreide beschouwing van dit onderwerp verder in het menu-item Bestemmingsplan en voor de plannen van de gemeente in de documenten-index.