• Met woonkamers, balkons en uit glas opgetrokken trappenhuis zijn de tuinen en woonkamers van omwonenden vol in het vizier en wordt de privacy onaanvaardbaar aangetast
  • De Stichting Veiligheid, Maatschappij en Politie beoordeelt een stationsgebied als een plaats met verhoogd veiligheidsrisiko. Horeca maakt dat alleen maar erger. Uit de stukken blijkt niet dat er zelfs maar is over nagedacht.
  • Deze lokatie valt volgens het Horeca Convenant en de APV ook helemaal niet binnen het te beschermen centrum-gebied. Door de komst van horeca op deze plaats zal de gemeente(-raad) in samenspraak met de politie zich eerst moeten uitspreken over het uitbreiden van dit gebied
  • Over potentiele bezorgdiensten wordt in de Ruimtelijke Onderbouwing niets gezegd. Het is bekend dat bezorgdiensten de (verkeers-)veiligheid verder op scherp stellen. Andere gemeenten hebben daar ook maatregelen voor getroffen, We gaan er dus vanuit die er dus niet komen.

Kijk voor een meer uitgebreide beschouwing van dit onderwerp verder in het menu-item Privacy en Veiligheid en voor de plannen van de gemeente in de documenten-index.