Op 4 december vergaderde de Commissie Ruimte met Stationsplein 13 op de agenda. De iniatiefnemers werden vertegenwoordigd door 1 spreker (zie tekst), de omwonenden door 2 (zie hier tekst 1 en tekst 2).

Tijdens de discussie van de commissie werd al snel duidelijk dat Lokaal Belang haar wethouder zonder verder inhoudelijke argumenten tot iedere prijs verdedigt. Andere commissieleden zoals van D66 en SZ hekelden vooral het gebrek aan overleg van de gemeente met de burger en maakten zich zorgen over de mogelijke juridische consequenties wanneer dit plan as-is wordt doorgevoerd.

In zijn reaktie ging wethouder Winter uitvoerig in op de procedure en zonder ook zelf maar iets te zeggen over de inhoud, besloot zijn betoog met zijn bekende "Sometimes you have to agree to disagree".

De commissie kwam zelf niet met een eensluidende conclusie en sloot het punt veilig af met de opmerking dat op 18 december Stationsplein 13 ook op de agenda staat van de gemeenteraad (voor definitieve goedkeuring van het ontwerp en vvgb). 

Wanneer de gemeenteraad het inderdaad straks langs de partijlijnen van met name Lokaal Belang en het CDA dit als een hamerstuk afdoet, rest ons weinig anders dan een gang naar de rechter en uiteindelijk eventueel in hoger beroep naar de Raad van State. 

Niet onbelangrijk was dat ook een omwonende van Lentemorgen 122 een schrijnend verhaal verwoordde met exact dezelfde kritiek op de gemeente Zevenaar. Er lijkt zich een rode draad te ontwikkelen.

Wordt vervolgd.