Dat zelfstandige horeca op deze plaats naar de visie van de gemeente ongewenst is en volgens het het bestemmingsplan al helemaal niet is toegestaan, staat vast. De zienswijzennota zegt dat ook: “De constatering dat de horeca niet is toegestaan is juist”.

Echter, de nota vervolgd even later met: “Alleen al vanwege dat deze zich dan niet tot in de nacht uitstrekt, verhoudt de gevraagde openingstijd tot 22:00 zich goed tot de gevraagde daghoreca.”

Nu is deze zin op zich al moeilijk te begrijpen maar het verbergt tevens een markante definitiekwestie. Volgens de gemeente is het blijkbaar dag wanneer het niet nacht is. Wanneer alleen de zon wordt gevolgd klopt dit een klein beetje maar voor gewone mensen is dat toch wat anders.

Rond 18:00 valt de avond. Alle horeca na dit tijdstip is dus avond/nacht-horeca. In de APV zijn alleen de nachtelijke sluitingstijden geregeld en stelt de gemeente verdere details middels de horeca-vergunning vast. Echter, in het APV blijkt toch dat wel degelijk er onderscheid wordt gemaakt. In artikel 4.5 bij geluidhinder, niet onbelangrijk voor omwonenden van horeca, gelden 3 tijdsintervallen: de dag van 07:00 tot 19:00, de avond van 19:00 tot 23:00 en verder ’s nachts van 23:00 tot 07:00 in de vroege ochtend.

Andere aanwijzingen zijn te vinden in de Centrumvisie Zevenaar: “De avondhoreca (…) op en rondom de Markt verlengen de verblijfsduur na een dagje winkelen.”. Blijkbaar is het na winkelsluiting toch echt avond.

In het verlengde daarvan wordt in dezelfde Centrumvisie juist gesproken over een clustering van dag/avond-horeca rondom de Markt en Weverstraat, dag-horeca op het Raadhuisplein en in Hal 12. Bovendien wordt een kwaliteitsverbetering van de dag-horeca gevraagd want met 61% cafetaria’s zit Zevenaar al zeer ruim boven het landelijk gemiddelde (45%). Wie zit er dan nog te wachten op nog een cafetaria?

Om de definitiekwestie nog eens extra op scherp te zetten spreekt de Centrumvisie op pagina 26 over clustering van avond/nacht-horeca en op pagina 29 van dag/avond-horeca. Voor bovengenoemde “gewone mensen” niet te volgen.

Kortom, hele discussie of de geplande horeca nu wel of geen dag-horeca blijkt, naar aangeven van de gemeente zelf, volstrekt irrelevant. De gemeente wil hier geen horeca en heeft dat meerdere malen vastgelegd. Niet nu en niet in de toekomst. De omwonenden van Stationsplein 13 ook niet.

 

Ten leste, volgens de zienswijzennota is op het aanvraagformulier (!!!) een terras niet aangevraagd en wordt dus ook niet vergund. Dat is op zich al zeer opmerkelijk want in de Ruimtelijke Onderbouwing staat duidelijk dat zonder terras de horeca niet financieel haalbaar is. Bovendien zal volgens de zienswijzennota in de toekomst een aanvraag voor een terras blijkbaar wel worden gehonoreerd mits het maar aan de eisen van het APV voldoet. In het APV staan nauwelijks beperkende voorwaarden t.a.v. een terras dus wordt zo'n vergunning later makkelijk verleend. 

Absoluut onacceptabel. Niet alleen wordt de Ruimtelijke Onderbouwing hiermee als irrelevant bestempeld en kan dus nauwelijks onderdeel van de aanvraag meer zijn. Maar nog erger, dit is het vooruitschuiven van een al bekend probleem waarbij nu reeds wordt aangegeven hoe de ontsnappingsroute zal zijn. Het is blijkbaar alleen maar een procedurele manoeuvre om een moeilijke discussie te omzeilen.

Of het nu een broodjeszaak, ijssalon of cafetaria gaat worden, in de definitieve vergunning wordt alleen "horeca' genoemd. Horeca kent vele verschijningsvormen en kenmerken: volwaardig of niet, met en zonder terras, alcohol, bezorgdiensten, nachtvergunning, etc. etc. Het kan niet zo zijn dat de gemeente een simpele vorm van horeca laat ontstaan met impliciet de mededeling erbij (zie opmerking over terras): "Als het er toch is, is in de toekomst nog van alles mogelijk.". Bovendien gelden voor volwassen horeca fors andere normen voor het aantal parkeerplaatsen dan nu worden gehanteerd in de RO en Zienswijzennota en dus is de uitkomst fout en kan er alleen daarom al niet worden vergund.  

Wederom verbijsterend.