De initiatiefnemer Kaplan heeft aan de gemeente meegedeeld dat ze meer tijd nodig hebben dan januari voor het verwerken van hun acties n.a.v de e-meeting van 18 december 2020. De 2e meeting is daarom uitgesteld "tot nader bericht". De rechtbank wacht echter niet hoewel ook de corona-maatregelen aldaar maar verwachting wat vertraging zal opleveren.

Intussen heeft de gemeente het verslag van de e-meeting en een korte opsomming van het procesverloop gepubliceerd. Het is op zich fijn en vertrouwenwekkend dat de communicatie weer wordt opgestart. Tijdig en redelijk gedocumenteerd. Wel valt op dat een paar hardnekkige misvattingen en onwaarheden nog alsmaar worden herhaald. Het geeft helaas weer extra ruis en veroorzaakt ook wat wrevel. Dat is jammer. We gaan er maar vanuit dat het ook nu weer komt door de wisseling van de wacht. 

De procedure loopt immers inmiddels in totaal nu ruim 5 jaar. De 4e burgemeester, 3e wethouder, 2e gemeenteraad en minimaal de 3e (externe) verantwoordelijke ambtenaar Ruimtelijke ordening zorgt niet voor procedurele en politieke stabiliteit. De volgende gemeenteraadsverkiezingen komen al bijna weer in beeld dus het kan nog wat erger ;-) . We hebben om correcties gevraagd dus dat wachten we nog even af.

Wordt vervolgd.