Trouwe kijkers van de debatten in de 2e kamer zijn de laatste maanden vast niet blij. Volksvertegenwoordigers maken elkaar uit voor rotte vis. De bestuurscultuur wordt gehekeld en, niet verrassend, dat alles veelal zonder hand in eigen boezem te steken. Heel langzaam lijkt met de notitie van Tjeenk Willink in de hand er iets constructiefs te ontstaan maar het is allemaal nog broos. Althans, zo wordt het gespeeld. Feitelijk gaat het natuurlijk om de macht. En dan wel de macht van het aantal zetels. Niet voor niets ruikt op zijn minst een deel van de oppositie van de huidige dimissionaire coalitie bloed en "eist" nieuwe verkiezingen in de hoop deze keer wel samen boven de 75 uit te komen voor een "ander geluid".

In Zevenaar is het weinig anders. Moties van de oppositie worden stelselmatig wegstemd door de coalitie van Lokaal Belang en het CDA. Laten we maar zeggen dat het een direct resultaat is van democratie. De meerderheid regeert. Het wachten en de hoop is dan maar op de volgende verkiezingen. 

Pijnlijker is wel dat de Zevenaarse politiek en bestuur vele pagina's heeft volgeschreven met hoe de Zevenaarse bestuurscultuur er uit moet zien. Een coalitieakkoord (LB+CDA), een besturingsfilosofie en nog vele nota's en beleidsplannen over hoe het Zevenaars bestuur hand-in-hand met de Zevenaarse burger ons stadje en de omringende dorpen stap-voor-stap zouden moeten verbeteren.

Helaas is dat "hand-in-hand" nauwelijks te vinden en zeker niet in de Zevenaarse Ruimtelijke Ordening. Met het massale protest over Sevenaer State naast het Musiater nog vers in herinnering, zijn er alleen al de afgelopen 12 maanden door de rechter vergunningen vernietigd of voorlopig geschorst, o.a. Lentemorgen 122 (inmiddels heeft de gemeenteraad alsnog weer een nieuwe VVGB afgegeven), Paintball Babberich, Stationsplein 13, en lopen er nu een paar nieuwe protesten rondom de van Goghstraat en de woontoren Noordeinde dan wel over de rontonde die er bij zou komen. Met alle vrije gronden o.a. van overtollige schoolpanden is het einde nog niet in zicht. 

De rode draad is wel een beetje opzichtig. De Zevenaarse politiek en bestuur heeft de laatste 10 jaar ruim 1000 pagina's aan plannen en nota's geproduceerd waarvan het merendeel over Ruimtelijke Ordening. We vinden het blijkbaar het aller belangrijkst hoe onze omgeving er uit moet zien ondanks de budgetaire verhoudingen in het financiële huishoudboekje. En al die pagina's zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Welke coalitie er dan ook zat. Burgers hebben daar in kunnen meekijken en meepraten maar belangrijker nog, hebben op basis van de beeldvorming van deze plannen keuzes gemaakt over waarom en waar ze in de gemeente Zevenaar zouden willen wonen.

In de praktijk gebeurt er echter iets raars. Soms ontstaan er andere zienwijzen. Dat kan natuurlijk. Vaak omdat een geldschieter de ruimte krijgt iets te verzinnen waar ze geld mee kunnen verdienen (daarom zijn het ook geldschieters). Maar ondanks al die 1000+ pagina's plannen en goede bedoelingen aangaande burger-participatie, doet de gemeente Zevenaar bij grote afwijkingen van die plannen niets anders dan juridische procedures volgen. Belangen van omwonenden zijn in geen van de eerder in dit verhaal genoemde gevallen afgewogen tegen de belangen van de investeerder. Althans niet transparant met echt wederzijds overleg en compromissen. De rechter moet daar blijkbaar maar een uitspraak over doen. De gemeente doet verder niets anders dan daarop wachten en vooral dus "de procedure volgen". 

 

Ook de "Casus Stationsplein 13" is daar een voorbeeld van. In september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vergunning voorlopig geschorst onder meer omdat Zevenaar die transparante  belangenafweging niet kon laten zien. Om daar ten leste invulling aan te geven, organiseerde Zevenaar op 18 december een e-meeting. Dat was op zich hoopgevend omdat Zevenaar daar eindelijk initiatief liet zien in relatie met omwonenden, Zevenaarse burgers. Natuurlijk was het slechts een 1e ronde. De meeting bestond uit niets meer dan een "rondje langs de velden". Initiatienemer legde nogmaals het oorspronkelijke plan uit, de gemeente nogmaals de procedure en de omwonenden nogmaals hun bezwaren.

Er werden acties afgeproken, goede bedoelingen en positieve verwachtingen gedeeld en een afspraak om een vervolgmeeting te organiseren gemaakt om (voor de 1e keer) inhoudelijk met elkaar over het plan te praten. Het leek alsof alle belangen daarwerkelijk op tafel zouden komen en met elkaar wisselgeld kon worden besproken of wellicht uiteindelijk hard kon worden gesteld dat belangen te ver uit elkaar liggen. Dat kan. Het zou jammer zijn maar dan ligt het ook vast dat de gemeente partij kiest voor de initiatiefnemer en de belangen van omwonenden door de rechter laat bepalen. 

 

Inmiddels zijn we na de meeting van 18 december 2020 al weer 4 1/2 maand verder. Er is door de gemeente een verslag gemaakt inclusief een (incompleet) procedure verloop. Daarop hebben omwonenden gereageerd en vervolgens bleef het weer ijzingwekkend stil op een bijzonder telefoontje na van wethouder Winters (Lokaal Belang, Zevenaar) richting een willekeurige buurtbewoner. Tussen de regels door werd opgemerkt dat initiatiefnemer Kaplan nog steeds niets zou doen dus "we wachten op de rechter". Acties worden niet uitgevoerd, afspraken worden niet nagekomen. We hebben uiteindelijk maar weer een formele brief gestuurd naar de wethouder en zijn (inmiddels alweer verdwenen 3e externe) RO-specialist maar het blijft een wat verbijsterend proces.

Voor een burger van Zevenaar is het blijkbaar zo: Zevenaar maakt (véél) plannen en stopt daar ook (zéér véél) tijd en geld in. Maar als Zevenaar van de plannen wil afwijken, doet het niets anders dan naar de rechter stappen om daar een oordeel te halen. Heel bijzonder.

 

Eerdaags zal de rechtbank wel een zitting inplannen. Er is wat "corona-vertraging". Als omwonenden kijken we er eigenlijk wel naar uit. We willen graag weten waar we aan toe zijn. De hele "procedure" loopt immers inmiddels een kleine 5 1/2 jaar. En dat alles zonder één gemeenschappelijk echt inhoudelijk overleg over elkaars ideeën, meningen en standpunten. Dat is blijkbaar de bestuurscultuur in Zevenaar. Gelukkig zijn er eerdaags weer gemeentelijke verkiezingen. Misschien vinden ook de Zevenaarse kiezers hier wat van.

 

Wordt vervolgd.