logo de rechtspraak

Vandaag over precies 2 maanden is de zitting voor behandeling van het beroep te de Arnhemse Rechtbank. Liefst 2 keer heeft de rechter de gemeente Zevenaar teruggestuurd voor huiswerk na zowel inhoudelijke als procedurele fouten. Eigenlijk is het al de 4e keer want de 1e zienswijzenprocedure was al helemaal ongeldig en bij de 2e bleken er nog steeds vele fouten en omissies in de plannen te zitten.

En ook nog steeds botst het plan en de hele procedure met vrijwel alle gemeentelijke plannen van de afgelopen 10 jaar. En niet zo maar op een paar details. Bestemming, geschiedenis en architectuur, veiligheid, privacy, milieu, horecabeleid, verkeer, parkeren, beleid voor hemelwaterafvoer, communicatie met de burger, verkrottingsbeleid, zorgvuldigheid van bestuur. Je kan het zo gek niet bedenken maar alles wat met ordentelijke Ruimtelijke Ordening te maken heeft, wordt geraakt.

Bovendien, ondanks het bovenstaande, nu in het 8e jaar dat de procedure loopt, is er nog niet 1 keer met de omwonenden inhoudelijk over deze punten is gesproken anders dan via de juridische weg. Alternatieven en compromissen lagen en liggen nog steeds voor de hand maar de gemeente heeft niets anders gedaan dan naar de procedure wijzen met als leidraad: een initiatiefnemer maakt een plan, wij (de gemeente) toetsen dat aan wettelijk kader (nou ja) en anders moet een rechter er maar wat vinden.

De burger gewoon negeren is al op zijn minst onfatsoenlijk, tegen het eigen beleid en bovendien anticipeert het bijzonder slecht op de ophanden zijnde nieuwe omgevingswet. Extra vervelend is dat de gemeente bij hoog en bij laag volhoudt met omwonenden gesproken te hebben. Gelukkig hebben we overal verslagen van gemaakt. Meer dan tot vervelens toe uitleggen en herhalen hoe de procedure in elkaar steekt, was er niet bij.

 

Saillant detail is dat afgelopen week opnieuw een buurt zich heeft geroerd over het gebrek aan communicatie door en met de gemeente. Dit keer in Tolkamer, nota bene de thuishaven van wethouder Winters. Ook hier verbazingwekkend genoeg wordt dezelfde strategie gevolgd. Er vindt overleg plaats over een vergunning tussen een initiatiefnemer en een lagere ambtenaar. Het college van B&W doet niets, ondanks dat het ook hier gaat over een majeure afwijking van geschiedenis, plannen en beleid. Het blijft hoog in de gemeentelijk toren zitten wachten totdat het dossier bij hen op tafel komt. 

Het is een rode draad bij colleges met de huidige politieke kleuren. Sevenaer Staete, Vesterbos, van Goghstraat, Lentemorgen 122, Paintball Centrum, Doesburgseweg, Stationsplein 13 en nu de Hoofdweg in Tolkamer. Het zijn maar een paar voorbeelden. Het geluid is steeds hetzelfde: “Van concrete plannen is nog geen sprake. Er is nog geen vergunning afgegeven. Bezwaar kunt u maken tijdens de zienswijzenprocedure”.  Vrij gênant wel voor een gemeente die haar eigen rol omschrijft als die van de "gastvrije verbinder" tussen initiatatiefnemers, burger en de gemeente zelf. Ze wil daartoe naar eigen zeggen “transparant, zorgvuldig, gastvrij, integer, legitiem, gerechtvaardigd, kwalitatief, professioneel, verbindend, oprecht, met respect en vooral (doel)gericht op mogelijkheden en oplossingen” zijn. Bizar.

 

verkiezingen

 

Over 4 weken zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zevenaar en omliggende dorpen verdienen meer menselijkheid en een betere kwaliteit van bestuur.  Burgers verdienen het om in een vroeger stadium bij plannen betrokken te worden en zeker wanneer het idee fors afwijkt van bestaand beleid. Kiezers verdienen het om hun stem beter omgezet te zien worden in een veilige en mooie gemeente. 

Er is een kans op 16 maart.