Het is vandaag precies een jaar geleden dat de gemeente op last van de voorzieningenrechter een e-meeting organiseerde om partijen tot elkaar te brengen. Veel meer dan een "rondje langs de velden" werd het niet. Wel werd een afspraak gemaakt voor een echt inhoudelijk overleg en werden acties uitgezet bij gemeente en Kaplan.

Daar is allemaal niets van terecht gekomen. Sterker nog, tot onze verbazing kwam de gemeente in september nogmaals met het bericht tot helemaal niets verplicht te zijn en dat er veelvuldig "overleg" is geweest met omwonenden. Wel, daar verschillen we dan over van mening. Tot vervelens toe (juridische) procedures uitleggen is wat ons betreft geen overleg. 

Intussen heeft de gemeente ook nog verzuimd tijdig informatie te delen ter voorbereiding van de beroepszitting en heeft de rechter de zitting dan maar voor onbepaalde tijd uitgesteld om de gemeente nogmaals haar huiswerk te laten doen. Het is ronduit gĂȘnant.

 

Is er dan helemaal niets gebeurd? Zeker wel. Na deze nieuwe vertoning van de gemeente zijn er in de gemeenteraad van eind september een paar prangende vragen gesteld aan wethouder Winters. D66 Peter Pollmann in samenwerking met de PvdA Nathani Niebuur-Sluiter en Marcel Lap vroegen met name naar het waarom van het niet nakomen van afspraken, de gebrekkige informatieverstrekking en hoe de gemeente de verstoorde band met omwonenden denkt te herstellen. 

Het antwoord van Winters was weinig zeggend en louter procedureel. Peter Pollmann raakte daarvan terecht dermate opgewonden dat hij een schorsing van de vergadering vroeg om draagvlak te toetsen voor een motie van wantrouwen. Nadat bleek dat de coalitie als een cordon om haar wethouder zou blijven staan, kwam de motie er niet maar het signaal was duidelijk. 

Wat later in dezelfde vergadering vroegen een combinatie van partijen onder leiding van VVD Peter Vos om een onafhankelijke audit op met name de RO-procedures. SP Lotte van der Velden stelde daarbij ook dat het de gemeente een goede kans gaf hand in eigen boezem te steken en verbeterpunten op te sporen.

De reacties van zowel het CDA als LB waren uiterst warrig en bizar. Verbolgen werd betoogd dat ambtenaren altijd goed hun best deden. Dat is ook zo en daar ging de motie dan ook niet over. Wel over het apparaat als geheel. Dat Stationsplein 13 een apart geval zou zijn, is evenmin waar. Sevenaer Staete, Vesterbos, van Goghstraat, Lentemorgen 122, Paintball Centrum, Doesburgseweg, ... ; de lijst is bijna eindeloos. De motie werd weggestemd. Zin om naar het eigen functioneren te kijken was er blijkbaar niet. 

Ook op schriftelijke vervolgvragen van D66 na de raadsvergadering waarin de gemeente n.a.v. het op last van de rechter gewijzigde voorstel voorzichtig naar een bereidheid wordt gevraagd andere standpunten in te nemen, wordt louter juridisch gereageerd. Een rechter moet er maar wat zeggen. Het blijft een repeterende tik-in-de-plaat.

 

Inmiddels 

  • is er meer uitstel bij de rechtbank als gevolg van de laatste Delta- en Omikron-golf;
  • is het landelijke politieke klimaat anders; 
  • moet er veel gebouwd worden, waar en voor wie dan ook;
  • wordt Ruimtelijke Ordening weer deels naar de landelijke overheid getrokken;
  • komt de nieuwe omgevingswet er nu echt eerdaags aan en 
  • zijn er over precies 3 maanden gemeentelijke verkiezingen. 

Kortom, het kan nog alle kanten op. Wij hebben echter nog steeds het vertrouwen dat dit uitermate slechte en slecht onderbouwde plan van tafel gaat en we gezamenlijk kunnen gaan werken aan een idee waar alle betrokkenen blij mee kunnen zijn. Nota bene, kijkend naar de laatste ontwikkelingen omtrent het Remigiusplein, kan in Duiven een constructieve dialoog blijkbaar wel. 

Wethouder Winters heeft zelfs een goede kans hier zonder gezichtverlies mee weg te komen. 7  (zeven !) jaar lang hebben zijn LB voorgangster Anja van Norel en hijzelf in deze zaak voor bewoners niets gedaan en niets bereikt maar de mogelijkheid dat het door een ander wordt afgedaan (wet, rechter, nieuwe gemeenteraad, opvolger) is inmiddels levensgroot.

Wij kunnen ons niet meer voorstellen dat kiezers in een gemeente dit beleid geweldig vinden. 16 maart 2022 zijn weer verkiezingen en is er een nieuwe kans.

Fijne kerst en een goede jaarwisseling.